A picture

MĚSTYS NEHVIZDY

 Pražská 255, 250 81 Nehvizdy 

Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 3 398 k 1. 1. 2019
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 326 992 523, 724 191 245
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: 
bgxbr7u

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

Obecní policie Radonice
Detašované pracoviště Nehvizdy

tel.: 602 520 722
INFORMACE O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE RADONICE
V NEHVIZDECH
 

        Od 1. 3. 2016 dle veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Nehvizdy a obcí Radonice, Obecní policie obce Radonice vykonává všechny své úkoly stanovené zákonem o obecní policii na katastru obce Nehvizdy. Jedná se zejména o dohled nad dodržováním zákazu průjezdu obcí nákladním vozidlům, dodržování předepsané rychlosti, zákazu požívání alkoholických a omamných látek za volantem a odchyt psů. Dále budou obecní policií řešeny přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku a přestupky proti pořádku v územní samosprávě (dohled nad dodržováním veřejných obecních vyhlášek).

 

      Obecní policie bude v obci Nehvizdy provádět hlídkovou službu jak v denních tak v nočních hodinách. Občané mají možnost od 1. 3. 2016 přivolat strážníka na výše uvedeném telefonním čísle. Vzhledem k tomu, že úřadovnu má v obci, je dojezdový čas otázkou několika minut. Pracovní doba strážníka je od 7:00 hod. do 17:00 hod. od pondělí do pátku, ale jeho dosažitelnost je i mimo jeho řádnou pracovní dobu, vyjma mimořádných událostí, o kterých budete zde a na úřední desce obce dopředu informováni.Strážník Michal Dudla Hlavním důvodem uzavření smlouvy o  činnosti obecní policie byl neustále se zvyšující počet drobných krádeží, vandalismus, ničení obecních komunikací těžkými nákladními vozidly. Státní policie ČR není schopna pro svoji vytíženost všechny tyto přestupky řešit, proto se městys rozhodl pro zřízení  detašovaného pracoviště obecní policie.

 

 

 

Strážník Michal Dudla

 

Činnosti, které obecní policie zajišťuje

Statistika činnosti za rok 2018