A picture

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

Obecní policie Radonice

Detašované pracoviště Nehvizdy

tel.: 602 520 722

INFORMACE O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE RADONICE

V NEHVIZDECH
 

        Od 1. 3. 2016 dle veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Nehvizdy a obcí Radonice, Obecní policie obce Radonice vykonává všechny své úkoly stanovené zákonem o obecní policii na katastru obce Nehvizdy. Jedná se zejména o dohled nad dodržováním zákazu průjezdu obcí nákladním vozidlům, dodržování předepsané rychlosti, zákazu požívání alkoholických a omamných látek za volantem a odchyt psů. Dále budou obecní policií řešeny přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku a přestupky proti pořádku v územní samosprávě (dohled nad dodržováním veřejných obecních vyhlášek).

 

      Obecní policie bude v obci Nehvizdy provádět hlídkovou službu jak v denních tak v nočních hodinách. Občané mají možnost od 1. 3. 2016 přivolat strážníka na výše uvedeném telefonním čísle. Vzhledem k tomu, že úřadovnu má v obci, je dojezdový čas otázkou několika minut. Pracovní doba strážníka je od 7:00 hod. do 17:00 hod. od pondělí do pátku, ale jeho dosažitelnost je i mimo jeho řádnou pracovní dobu, vyjma mimořádných událostí, o kterých budete zde a na úřední desce obce dopředu informováni.

Strážník Michal Dudla Hlavním důvodem uzavření smlouvy o  činnosti obecní policie byl neustále se zvyšující počet drobných krádeží, vandalismus, ničení obecních komunikací těžkými nákladními vozidly. Státní policie ČR není schopna pro svoji vytíženost všechny tyto přestupky řešit, proto se městys rozhodl pro zřízení  detašovaného pracoviště obecní policie.

 

 

 

Strážník Michal Dudla

Činnosti, které obecní policie zajišťuje

 

Rok s obecním policistou (2016)

Již uplynul rok od nástupu městského policisty do služby v Nehvizdech. Starosta uzavřel smlouvu s Radonicemi, podle které je Michal Dudla radonický obecní policista, působící v Nehvizdech. Toto řešení nahradilo spolupráci s šestajovickou obecní policií, která Nehvizdům příliš nepomáhala.

Za rok obecní policista řešil 438 přestupků, uložil 206 blokových pokut a 219 přestupků řešil lidsky domluvou. Nejčastějším přestupem bylo nerespektování dopravního značení – průjezd vozidel přesahujících 12 tun a zákaz zastavení. Trošku nečekaně ve statistice vystupuje 28 dopravních nehod a 26 odchytů psů.

Policistovi lze popřát pevné zdraví a respekt obyvatel.

 (Nehvizdský kurýr č. 4/2017)