A picture

MĚSTYS NEHVIZDY

 Pražská 255, 250 81 Nehvizdy 

Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 3 398 k 1. 1. 2019
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 326 992 523, 724 191 245
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: 
bgxbr7u

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

dsofb

POPLATEK ZA PSA (OZV č. 2/2019)

Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2020.

 

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU (OZV č. 6/2019)

Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu činí 750 Kč za trvale hlášenou fyzickou osobu na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území obce na dobu delší než 90 dnů), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65 a více let (poplatek činí 650 Kč za rok). Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinnžý dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba uhradí 750,- Kč za rok.
Poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. 2020.

 

Známky na popelnice budou dle rozhodnutí rady městyse ze dne 7. 1. 2019 vydávány podle počtu trvale přihlášených osob v čísle popisném takto:

1 známka – počet 1 až 3 osoby
2 známky – počet 4 až 6 osob
3 známky – počet osob 7 a více

Na nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen, bude majiteli vydána pouze 1 známka.

 

Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově nebo bezhotovostně v pokladně (tj. na úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na účet 5226201/0100. V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné. Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523 nebo 724191245.

 

Hvězdy v Nehvizdech

17.01.2020

MĚSTYS NEHVIZDY SE PŘIPOJUJE K JESENICKÉ VÝZVĚ

Starosta Vladimír Nekolný a Městys Nehvizdy se připojí k Jesenické výzvě za zajištění bezpečnosti v obcích Středočeského kraje. K petici se můžete připojit i vy, k dispozici je také v elektronické podobě. "My, občané Středočeského kraje, žádáme vedení Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra České republiky, aby neprodleně konaly ve věci potlačení výrazného nárůstu trestné činnosti v obcích v zázemí hlavního města Prahy. Dále požadujeme, aby byl urychleně řešen deficit počtu policistů ve Středočeském kraji. Stávající podstav policistů současnou situaci významně ztěžuje. Zároveň žádáme o systémové řešení počtu policistů a policejních služeben v širším okolí Prahy, kde došlo k významnému nárůstu počtu obyvatel bez adekvátní změny struktury policejního sboru."

Detail Aktuality

17.01.2020

STAVEBNÍ OMEZENÍ V ÚVALSKÉ ULICI

Omezení čekají od 22. ledna do 22. března ulici Úvalskou a její obyvatelé. Stavební firma bude připojovat inženýrské sítě pro nové rodinné domy. Komise stavební se s firmou dohodla, že se přípojky budou dělat postupně, vždy po malých úsecích, a po celou dobu zůstane ulice průjezdná. Firma vždy včas upozorní majitele přilehlého rodinného domu, kdy se budou dělat přípojky naproti jeho domu. Během dvou měsíců by mělo být vše hotovo, a to včetně provizorního povrchu. Finální opravu celé komunikace udělá stavební firma po dostavbě nových rodinných domů. Děkujeme občanům za trpělivost. Richard Sedlický, stavebni@nehvizdy.cz

Detail Aktuality

16.01.2020

Z ALEJE 17. LISTOPADU A POLNÍ CESTY K NOVÉ SKÁLE ZMIZELY STROMY

Ačkoliv se to těžko chápe, skutečně se našel zloděj či zloději, kteří ukradli strom z vysázené Aleje 17. listopadu v Horoušanské. A další tři stromy zmizely z polní cesty k Nové skále. Předseda komise životního prostředí Daniel Štěch uvedl, že strom v Aleji 17. listopadu bude nahrazen na jaře. Stromy na polní cestě vysadí na jaře znovu Jiří Glatt. Zároveň prosíme, pokud někoho u stromů uvidíte, kontaktujte strážníka nebo policii. Informace můžete posílat také na zivotni@nehvizdy.cz. Děkujeme! Fota: Richard Sedlický

Detail Aktuality

16.01.2020

21. 1. 2020 - NENÍ ÚŘEDNÍ DEN

Oznamujeme, že v úterý 21. 1. 2020 bude ÚM Nehvizdy od 7,30 do 16,00 hodin uzavřen z důvodu školení zaměstnanců (vidimace a legalizace). Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

15.01.2020

Nehvizdský kurýr 1/2020

Stáhnout Nehvizdský kurýr

14.01.2020

V ÚNORU ZAČNE JEZDIT NOVÝ AUTOBUS NA NÁDRAŽÍ DO MSTĚTIC

V pondělí 3. února vyjede poprvé nová autobusová linka 688 na trase „Nehvizdy, U Studánky – Nehvizdy, náměstí – Nehvizdy, Na Bulánce – Zeleneč, Mstětice, Žel. st.“ Doufáme, že si linku oblíbíte a že vám pomůže při vašem každodenním cestování za prací či do školy. Zavedení nové linky je vlastně v dnešní době na předměstí Prahy malý zázrak a děkujeme všem úřadům, které se na něm podílely a vyšly Nehvizdům maximálně vstříc. Intenzivní jednání s úřady o zřízení nové linky na mstětické nádraží vedl městys více než dva roky. Autobus bude jezdit ve všední dny. A v návaznosti na vlaky ve směru do hlavního města nabídne bezkonkurenčně nejrychlejší spojení do centra Prahy. Mstětice jsou stejně jako Nehvizdy v tarifním pásmu 1.

Detail Aktuality

13.01.2020

HVĚZDY V NEHVIZDECH POTŘETÍ!

Zaplňme 22. ledna halu v Nehvizdech Třetí ročník mezinárodního atletického mítinku Hvězdy v Nehvizdech DNA ALUTEC KK se řadí po bok té nejvybranější společnosti v Česku. Atletický svaz zařadil akci do prestižní skupiny závodů, do kterých v halové sezoně patří už pouze Czech Indoor Gala v Ostravě.

Detail Aktuality

13.01.2020

DOTACE Z ROZPOČTU městyse Nehvizdy pro rok 2020 pro FO a PO

Žadatelé mohou doručit vyplněné žádosti o dotaci z rozpočtu městyse Nehvizdy pro rok 2020 na předepsaném formuláři v průběhu celého roku. Žádost bude projednána v RM nebo ZM a po jejím odsouhlasení sepsána veřejnoprávní smlouva. Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování. Žádosti můžete odeslat DS, poštou nebo přinést osobně do podatelny ÚM.

Detail Aktuality

10.01.2020

VALNÁ HROMADA SDH NEHVIZDY

SDH Nehvizdy zve na valnou hromadu, která se koná dne 24. 1. 2020 od 19 hodin v Restauraci na Nové čp. 10 v Nehvizdech.

Detail Aktuality

09.01.2020

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ MěÚ Čelákovice

Město Čelákovice vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovní pozice úředník - referent/ka Odboru správy majetku a investic a úředník - referent/ka sociálních věcí a referent/ka společné státní správy a samosprávy, Odbor pro občanské záležitosti MěÚ Čelákovice. Bližší informace najdete v aktualitách viz. odkaz níže.

Detail Aktuality

09.01.2020

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Brandýs nad Labem

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozice, které najdete v příloze.

Detail Aktuality

07.01.2020

SLUŽBY STRÁŽNÍKA OBECNÍ POLICIE

Pro větší bezpečí bude strážník nyní sloužit převážně v noci. Starosta Vladimír Nekolný uložil obecnímu strážníkovi, aby sloužil v současné době převážně noční služby. Jde o preventivní opatření, které se týká série vloupání do rodinných domů ve Středočeském kraji. Starosta zároveň žádá občany Nehvizd, aby strážníkovi hlásili pohyb cizích osob, vozidel nebo nestandardní jednání.

Detail Aktuality

06.01.2020

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dotáhla přípravu tuzemských vysokorychlostních tratí až k tendru na dokumentaci k územnímu rozhodnutí a k EIA. V pátek zveřejnila zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí k úseku Praha-Běchovice – Poříčany

Detail Aktuality

06.01.2020

ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI

Víte o stromech, které ve vaší ulici potřebují prořezat? Napište nám. V rámci péče o zeleň v Nehvizdech, plánujeme od ledna do března 2020 prořezání stromů a keřů na veřejných prostranstvích. Základní prořez provedou technické služby, odborné zásahy provede

Detail Aktuality

06.01.2020

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Zde najdete odkaz na stránky finanční správy, kde je možné přímo vyplnit tiskopis a vytisknout. Při zadání k. ú. Nehvizdy se do tiskopisu přenesou všechny potřebné údaje. řádek 211 - cena pozemku pro k. ú. Nehvizdy je 14,09 Kč/m2, řádek 216 - (pouze u druhu pozemku F) je koeficient 1,4,

Detail Aktuality

19.01.2020

VYPEČENÁ POHÁDKA  1

VYPEČENÁ POHÁDKA

Divadlo Černý Petr zve na veselou hru pro děti i dospělé dne 19. ledna 2020 od 15 hodin do sokolovny v Nehvizdech.

Detail

11.02.2020

BESEDA O MÍSTNÍ HISTORII s panem Svatoplukem Baumanem

BESEDA O MÍSTNÍ HISTORII s panem Svatoplukem Baumanem

V úterý 11. února 2020 v 17 hodin se ve školní jídelně ZŠ Nehvizdy koná beseda pro děti i dospělé o místní historii. Akcí bude provázet ředitel školy Luboš Rýdlo. Besedy se zúčastní p. Svatopluk Bauman, jehož rodina vlastnila od 19. století mlýn v Horoušanech a v letech 1941 a 1942 byla účastníkem událostí operace Anthropoid.

Detail

14.03.2020

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 1

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

TJ Sokol Nehvizdy pořádá dne 14. 3. 2020 ve velkém sále sokolovny 8. ročník veřejného turnaje ve stolním tenise. Přihlášky zasílejte na mail mackoarnost@volny.cz nebo na tel. 731 150 771.

Detail

19.03.2020

SLUHA DVOU PÁNŮ

SLUHA DVOU PÁNŮ

TJ Sokol Nehvizdy zve na divadelní představení Sluha dvou pánů, které 19. března od 19.30 v sokolovně uvede Divadlo bez debat. Sluha dvou pánů je zralým plodem commedie dell'arte – má tradiční postavy a situace. Odehrává se v úzkém rodinném rámci, kde jsou hlavní událostí zásnuby, které komplikuje sluha Truffaldino, mazaný a přihlouplý zároveň. Rozehrává komedii záměn a nedorozumění, poháněn svým věčným hladem, skrze nečekané peripetie až ke šťastnému konci. Obklopují ho tradiční postavy – masky commedie dell'arte – ustaraný tatík Pantalone, přemoudřelý doktor a jejich zamilované děti, dobrodružný pár milenců, hostinský Brighella nebo služka Smeraldina. Hlavní role se ujal Radek Bílek, který obléká Truffaldinův pestrobarevný kostým přes sto repríz již více než deset let. Režie: Radek Bílek

Detail

29.03.2020

EWA FARNA - KONCERT V KD JIRNY

EWA FARNA - KONCERT V KD JIRNY

Sdružení Otevřená srdce v Jirnech vás zve na koncert Ewy Farne "Málo se známe" dne 29. 3. 2020 od 19 hodin v KD Jirny.

Detail