A picture

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních stránkách
MĚSTYSE NEHVIZDY

Budova úřadu městyse

 

Adresa:
Městys Nehvizdy
Pražská 255
250 81 Nehvizdy 

Číslo účtu:                 5226201/0100
IČO:                         00240524
ZUJ:                         538540
Počet částí obce:        2
Katastrální výměra:      983 ha
Počet obyvatel:           3 398 (k 1. 1. 2019 dle ČSÚ)
Katastrální území:        Nehvizdy
Telefon:                     326 992 523, 724 191 245
E-mail:                       mestys@nehvizdy.cz
ID datové schránky:      bgxbr7u

 

21.05.2019

VOLEBNÍ MÍSTNOST PRO OKRSEK Č. 2

Oznamujeme občanům, kteří půjdou dne 24. nebo 25. 5. 2019 k volbám, že pro okrsek č. 2 je volební místnost v mateřské škole, Na Příštipku 226, Nehvizdy. Vchod do volební místnosti je od sokolovny viz. foto.

Detail Aktuality

20.05.2019

KONTROLA ZANESENÝCH SÍTEK PŘED VODOMĚREM

Na množící se dotazy ohledně slabého tlaku vody v domácnostech sdělujeme, že nejdříve je třeba zjistit stav sítka před vodoměrem, které bývá často zanesené a způsobuje slabý tlak vody. Tento problém lze řešit pouze ve spolupráci s provozovatelem VaK Zápy s.r.o., neboť manipulaci s měřidlem může provádět pouze tato společnost. Děkujeme.

Detail Aktuality

20.05.2019

DOČASNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY PARTNER NEHVIZDY

Česká pošta, s. p. oznamuje dočasnou změnu otevírací doby pošty Partner v Nehvizdech. Změna platí od 20. 5. 2019 do odvolání. Pondělí až pátek bude otevřeno pouze od 15:00 do 19:00 hodin.

Detail Aktuality

17.05.2019

PLATANY NA NÁMĚSTÍ SE BRZY ZAZELENAJÍ, ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI

Někteří obyvatelé Nehvizd vznesli na úřadě dotaz, co se děje s platany na náměstí sv. Václava. Abychom přinesli relevantní informace, oslovili jsme jak pana inženýra Červinku, který tvarovací řez provedl, tak certifikovaného evropského arboristu (ETW), inženýra Adámka. Ing. Zdeněk Červinka: Výsadba stromů platanus acerifolia v zadlážděném prostoru na náměstí byla před výsadbou konzultována a byl záměrně zvolen odolný druh snášející zadláždění i zasolení. Růstový potenciál platanu je mnohem větší než dostupné stanoviště a již při výsadbě bylo ujednáno, že až stromy dorostou požadované prostorové kapacity, budou průběžně odborně arboristicky upravovány. Je to kompromis využití potenciálu bujně rostoucích stromů a průběžné péče, která kultivuje jak rostliny, tak veřejný prostor. Dovoluje optimální využití poměru výsadeb ve volném prostoru k hmotě budov a jejich dlouhodobé kvalitní užívání - viz partery kolonád pěších zón nebo parků evropských měst. Ing. Lukáš Adámek (Arboreus): Musím říci, že se mi řez na platanech v Nehvizdech líbí, práce s dvouletým dřevem je příkladná. Obvykle si správce zeleně s tvarováním korun tolik práce nedává. Běžně je tvarovací řez prováděn v delším časovém intervalu a jde i do staršího dřeva, což je chyba. V Nehvizdech je však příkladně dodržen interval dvouleté péče. Platany raší později, a proto ještě nemají listy, ale během pár týdnů se vše zazelená a všichni budou spokojení. Pakliže se oponenti ohání arboristickým standardem - řez stromů, doporučuji tento standard prostudovat až do konce. V kapitole 4.4 je popisován tvarovací řez stromů, a to přímo řez na čípek, který byl aplikován na nehvizdských platanech. Oponenti jistě s radostí zjistí, že tento standard byl dodržen a o budoucnost platanů se tedy nemusíme bát, snad uvěří snáze papíru, než panu Červinkovi - odborníkovi, který se péčí o zeleň zabývá víc jak 20 let. Zdeněk Červinka, který platany v Nehvizdech tvaruje, je maturovaný pěstitel a promovaný zemědělský inženýr. V rámci postgraduálního studia strávil devítiměsíční stáž v Iseli Nursery v americkém Oregonu (Art division - Living atr, Bonsai division a projekt výskytu druhového složení a vitality roztočů na cedrech). V letech 2004 až 2010 pod vedením Ing. Spurného pracoval na ochraně rostlin ve skleníku Fata Morgana a na vinici Svaté Kláry v trojské botanické zahradě, botanické zahradě Univerzity Karlovy Na Slupi v Praze a v teplické botanické zahradě.

Detail Aktuality

17.05.2019

OMEZENÍ OTVÍRACÍ DOBY POŠTY V NEHVIZDECH

Pošta v Nehvizdech bude mít od pondělí 20. 5. 2019 ze zdravotních důvodů omezenou pracovní dobu. Otevřeno bude pouze od 15.00 do 19.00 hodin. Děkujeme všem za pochopení.

Detail Aktuality

16.05.2019

PROJEKT NA VYUŽITÍ ODPADNÍ VODY Z ČISTIČKY

Při větších deštích zadržujeme vodu v DUN - dešťové usazovací nádrži (na druhé fotografii). Čistou vodu z čističky využíváme pro zálivku stromů a veřejných ploch. Zpět do přírody vracíme vodu i pomocí biokoridoru, který tak poskytuje prostor jak pro biodiverzitu, tak současně přispívá k ekologické stabilitě krajiny. Při větších přívalech nebo povodních plní retenční funkci rybník v Nehvizdkách (na první fotografii), který z tohoto důvodu slouží jako třetí stupeň dočištění. Pro další využití odpadní vody z naší čistírny odpadních vod připravujeme projekt na ještě důmyslnější využití této suroviny. Jsme na počátku, vše probíráme s odborníky z ekologických nadací a odborníky na životní prostředí. Zatím se setkáváme s tím, že náš projekt bude naprosto ojedinělý a bude inspirací pro další obce a města. Projekt bychom chtěli připravit do konce letošního roku, pak vás s ním samozřejmě podrobně seznámíme. Richard Sedlický, předseda Komise stavební a životního prostředí

Detail Aktuality

14.05.2019

INFORMACE K SOBOTNÍMU DEŠTI - kanalizace a ČOV

Provoz obecní kanalizace a Čistírny odpadních vod Nehvizdy - v příloze najdete vyjádření provozovatele VaK Zápy s. r. o. včetně tabulky kvality vypouštěných vod.

Detail Aktuality

03.05.2019

INFORMACE K ZÁMĚRU AREÁLU FIRMY REMMERS v komerční zóně Nehvizdy Jih.

Administrativní a školící centrum s prezentačními prostory a sklady výrobce ekologických barev, německé společnosti Remmers. Centrum bude zároveň fungovat jako sídlo společnosti pro střední a východní Evropu. Společnost Remmers prodává pouze barvy s ekologickými certifikáty. Firma v Nehvizdech nebude barvy vyrábět, součástí centra je pouze předváděcí, školící a míchací centrum. Na vodovodní řad městyse a kanalizaci Nehvizd bude napojeno jen sociální zařízení společnosti (kanceláře, toalety, jídelna); veškerý další odpad bude firma likvidovat podle platné legislativy odbornými firmami. Společnost Remmers se zavázala, že na svých pozemcích a přilehlém valu vysadí ve velkém počtu vzrostlé stromy, aby k odclonění od bytové zóny došlo co nejdříve. Pár čísel: Celková plocha pozemku: 10 050 m2 Plocha administrativní budovy: 550 m2 Plocha školícího, prezentačního a skladového centra: max. 4 022 m2 Výška budovy směrem k bytové zóně: max. 11 m Počet zaměstnanců: sklad max. 10 pracovníků, administrativa max. 35 zaměstnanců Dopravní zatížení: týdně max. 12 vozidel nad 12 tun, denně maximálně 10 dodávek, vše s výjezdem na dálnici D11. (O svátcích a víkendech se ve firmě pracovat nebude.) Na zasedání zastupitelstva 25. dubna zastupitelé vyslechli prezentaci a schválili záměr výstavby. Kompletní dokumentace ke studii záměru společnosti Remmers byla zaslaná všem zastupitelům v dostatečném předstihu před zasedáním zastupitelstva městyse. Pokud máte zájem, můžete nahlédnout do dokumentace v úředních hodinách na úřadě městyse. Na vizualizacích vidíte místo v komerční zóně, kde by areál měl vzniknout - naproti areálu Olymptoy, vedle firmy GTL. Podrobnosti najdete již brzy v zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a také v květnovém vydání Kurýra.

Detail Aktuality

24.04.2019

Nehvizdský kurýr 4/2019

Stáhnout Nehvizdský kurýr

24.04.2019

KERAMICKÉ TVOŘENÍ V NEHVIZDECH

Organizátorky vás zvou každou lichou neděli na keramické tvoření (28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., atd.) od 16 do 18 hodin nově v budově č. p. 8 (budova s bankovním automatem na náměstí - bývalá pošta). Keramika je určena dospělým i dětem od 10 hodin. Zajištění místa na tel. 777 797 896 nebo keramikanehvizdy@seznam.cz

Detail Aktuality

23.04.2019

UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ - NÍZKÝ STUPEŇ

ČHMÚ vydal doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár. V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou. Upozornění se vydává od 20. 4. 2019 do odvolání.

Detail Aktuality

01.04.2019

NÁDOBY NA BIOODPAD - výdej od 1. 4. 2019 pouze v době otevření sběrného dvora

Nádoby na bioodpad se budou vydávat od 1. 4. 2019 pouze v době otevírací doby sběrného dvora, tj. ve středu od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:30 do 11:30 a nově i odpoledne od 13:30 do 16:00 hodin. (otevírací doba sběrného dvora i v odpoledních hodinách platí od 1. 4 do 30. listopadu). V podatelně úřadu vyřídíte potřebné formality a na základě předávacího protokolu si na sběrném dvoře nádobu vyzvednete. Ta bude vlastníkovi zapůjčena na dobu neurčitou a zdarma. Nádoby budou vydávány dle velikosti pozemků, do 400 m² nádoba o objemu 120 l, nad 400 m² nádoba 240 l. Větve, části stromů a dřevo můžete likvidovat na zpevněném místě nad ČOV v ul. Do Nehvizdek, jak tomu bylo doposud. Část dřevní hmoty bude rozdrcena štěpkovačem a dále použita pro potřeby obce, větší kusy bude likvidovat svozová firma. V příloze naleznete kalendář svozu bioodpadu pro rok 2019.

Detail Aktuality

25.03.2019

AKTUÁLNĚ Z D11 - od 30. 3. 2019 ZAČNE DALŠÍ ETAPA MODERNIZACE

V rámci II. etapy modernizace D11 proběhne kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav budou také čtyři mosty a odpočívky na třetím kilometru dálnice. Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v sobotu 30. 3. 2019. Prosíme počítejte s tím při vašich případných cestách o víkendu. Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 opět průjezdná ve 2 + 2 pruzích. Dokončení veškerých stavebních prací je plánováno na září 2019. Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme. Skanska

Detail Aktuality

20.03.2019

Nehvizdský kurýr 3/2019

Stáhnout Nehvizdský kurýr

15.03.2019

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ NEHVIZDY

ZUŠ Nehvizdy pro školní rok 2019/2020 vypisuje termíny talentových zkoušek: 20. 5. 2019 - taneční obor 21. 5. 2019 - hudební obor 22. 5. 2019 - hudební obor, dramatický obor 23. 5. 2019 - výtvarný obor Nejaktuálnější informace najdete v přiloženém odkazu nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek.

Detail Aktuality

24.05.2019

KONCERT při příležitosti NOCI KOSTELŮ A 8 LET ČINNOSTI DC DRÁČEK 1

KONCERT při příležitosti NOCI KOSTELŮ A 8 LET ČINNOSTI DC DRÁČEK

V pátek 24. 5. 2019 od 18 do 19 hodin se uskuteční v Kostele sv. Václava v Nehvizdech koncert na kterém vystoupí nehvizdský pěvecký sbor JENTAKt a děti z kroužky hry na klavír DC pod vedením lektora Václava Jíry.

Detail

27.05.2019

Výlet lodí - senioři

VÝLET LODÍ PRO SENIORY

Městys Nehvizdy ve spolupráci s Lodní společností Bohemia s.r.o. pořádá pro seniory výlet lodí Atlantida po Vltavě dne 27. 5. 2019 od 14 hodin. Přihlášky se přijímají v podatelně úřadu do 22. 5. 2019 osobně nebo na tel. 326992523. Odjezd od úřadu ve 12,30 hodin.

Detail

01.06.2019

Dětský den 2019

DĚTSKÝ DEN V SOKOLOVNĚ

"Barevný svět" - takové je téma letošního dětského dne, který se koná 1. června 2019 od 14 - 16 hodin na zahradě MŠ (při deštivém počasí se akce koná v sokolovně). Zveme všechny děti. O soutěže a odměny nebude nouze.

Detail