A picture

MĚSTYS NEHVIZDY

 Pražská 255, 250 81 Nehvizdy 

Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 3 398 k 1. 1. 2019
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 326 992 523, 724 191 245
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: 
bgxbr7u

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

Školství
 

   ZŠ čp. 243           logo eu       ZUŠ Nehvizdy, p. o.    

      Základní škola        Mateřská škola         DC Dráček      Dětské skupiny v Nehvizdech  ZUŠ Nehvizdy

 

Současnost školy

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, navazující na dlouholetou tradici nehvizdského obecního školství. Její stálý rozvoj a ...přizpůsobování se jednak demografickému vývoji, jednak potřebám dětí a žáků je možný jen díky úsilí obecní samosprávy, pedagogů a zaměstnanců, ale i díky všem, kterým rozvoj nehvizdského školství není lhostejný.


Škola dnes plní nejen svou vzdělávací funkci, ale je bez nadsázky centrem dění v městysi a poskytuje své služby dětem, žákům, rodičům a seniorům, stejně tak svým absolventům a přátelům. Maximální otevřenost k veřejnosti, snaha o informovanost, přátelské prostředí, moderní vybavení učeben a prostor, efektivní výchovný a vyučovací proces jsou základními pilíři činnosti školy. Aktivity pořádané školou jsou ve značné míře otevřené i vůči veřejnosti v obci.


Současná organizace školy je naprosto odlišná od poměrně nedávné historie.


Mateřská škola sídlí v nové budově v ulici Na Příštipku 226, která slouží 172 dětem.Ty nacházejí své zázemí v osmi třídách, jedna ze tříd je určena i pro děti s hendikepy a umožní tak jejich plnou integraci do běžného dětského kolektivu. Nesmíme zapomenout na odloučené pracoviště - v budově sokolovny Na Příštipku 135 pracuje jedna třída mateřské školy o 25 dětech. Celková kapacita mateřské školy tak činí 197 dětí v devíti třídách

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Základní škola v současné době disponuje kapacitou 714 žáků třemi místy poskytování vzdělávání - historická škola v uliciPražská 14 a dvě nové budovy v ulici Bedřicha Mouchy 243 a 1000, v klidné lokalitě, kde se dále rozvíjí moderní školský komplex.  Ve školním roce 2018-2019 se žáci vyučují ve 27 třídách, z nichž 19 připadá na první stupeň na druhý stupeň. Výuka probíhá v aktuálním školním roce v prvním až devátém ročníku, což je pro Nehvizdy bez nadsázky historický okamžik, stejně jako 1. září 2015, kdy jsme poprvé v historii Nehvizd zahájili výuku na 2. stupni ZŠ.

Velmi zajímavé je samostatné zázemí pro prvňáčky - čtyři třídy v tzv. "domečku" na adrese Bedřicha Mouchy 1000, kde nachází prostor i odpolední prvňáčkovská družinka.

 Školní stravování probíhá v moderní školní jídelně s cílovou kapacitou 500 jídel, osamostatnila se tak školní jídelna mateřské školy s kapacitou 450 jídel, poskytující i  sociální program obce - stravování seniorů a dalších strávníků včetně stravování dětí a zaměstnanců MŠ Horoušany. Ve školním roce 2018-2019 se v této školní jídelně budou stravovat i naši prvňáčci. Školní stravování je jedna z věcí, na kterou jsme pyšní - třikrát v týdnu mají naši strávníci k dispozici ovocný a zeleninový bar s velmi širokou nabídkou zdravých příloh.

Součástí areálu školy je i skvěle vybavená špičková tělocvična v ulici Bedřicha Mouchy 1001, umožňující nejen výuku školní tělesné výchovy, ale i pořádání závodů, soustředění a dalších sportovních událostí. Letní atletické kempy, vedené českou vícebojařkou Eliškou Klučinovou a dalšími profesionálními atletickými trenéry zde našly své zázemí a jsou hojně využívány.

Tělocvična disponuje zázemím pro všechny míčové hry, gymnastiku, squash, ricochet, stolní tenis, lehkou atletiku vč. skoku vysokého o tyči, horolezectví...

Nedílnou součástí školy je i Dětské centrum Dráček, poskytující alternativní formy zájmového vzdělávání pro děti, rodiče a veřejnost včetně seniorů a naplňující tak principy komunitního vzdělávání. Od 1.9.2016 jsme zahájili i provoz Dětské skupiny, financované z grantového zdroje MPSV ČR.


Moderní a efektivní výuka, počítačová,  jazyková, výtvarná a přírodovědná učebna, odpovídající vybavení kmenových tříd výpočetní, didaktickou a audiovizuální technikou, provázanost předškolního a základního vzdělání, nápravy specifických poruch učení, logopedická péče v mateřské i základní škole, nabídka kroužků pro děti, žáky i veřejnost včetně seniorů, jazykové kurzy a široká nabídka mimoškolních akcí jsou atributy dnešního školství v městysi Nehvizdy. Výsledkem péče o naše děti a žáky jsou velmi dobré výsledky v projektech srovnávacích testů, v přijímacím řízení na víceletá gymnázia a v neposlední řadě i vynikající umístění ve výtvarných a řemeslných soutěžích, sportovních soutěžích a předmětových olympiádách.


Aktuální úroveň školství v Nehvizdech však nepovažujeme za stav konečný a připravujeme se na další rozvoj základního a zájmového vzdělávání ve škole, školní družině a v zájmových kroužcích. Jsme velmi potěšeni zájmem o naši školu a velmi pozitivně vnímáme příchod nových žáků ze smluvních obcí - Horoušan, Mochova, Vyšehořovic a dalších. Stejným pozitivem je pro nás i rozšíření výuky na druhém stupni základní školy - bezpochyby pro Nehvizdy historický a velmi významný krok. V letošním školním roce již vyučujeme ve dvou třídách šestého, dvou sedmého a jedné osmého ročníku.
Současný stav školství v městysi Nehvizdy je ukázkou úsilí o jeho neustálý rozvoj a skvělou vizitkou městysu a jeho samosprávy.