A picture

MĚSTYS NEHVIZDY

 Pražská 255, 250 81 Nehvizdy 

Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 3 398 k 1. 1. 2019
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 326 992 523, 724 191 245
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: 
bgxbr7u

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

Odpady  

Mapka rozmístění kontejnerů v obci Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 6/2019) činí 750 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území obce na dobu delší 90 dnů), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65ti a více let. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí 750 Kč za objekt na rok. Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. daného roku. Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově v pokladně (tj. na Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), v pokladně můžete od prosince platit i bezhotovostní kartou nebo převodem na účet 5226201/0100. V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné. Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně.

Bližší informace na tel. 326 992 523 nebo 724 191 245.

Kam co vyhodit? V této aplikaci najdete informace o třídění odpadů.

Provozní doba sběrného dvora Nehvizdy  mapka
(shromaždiště odpadu Městyse Nehvizdy je umístěno za budovou úřadu městyse)  
Středa      14,00 - 17,00 hodin
Sobota       9,30 - 11,30 hodin a 13,30 - 16,00 hodin 

Na sběrný dvůr od 1. 7. 2015 pouze s kartou - více zde + vzor karty na sběrný dvůr

Plasty, sklo a papír je možné uložit i do kontejnerů, které jsou rozmístěny v ul. Horoušanská, Pražská, Družstevní, Vyšehořovická, Do Nehvizdek, U Hřbitova, Lipová, Jasanová, Dubová, Gabčíkova, Bedřicha Mouchy, u dětského hřiště Lentilky. 
Elektroodpad je možné uložit do červených kontejnerů, které najdete v ulici Družstevní, Do Nehvizdek, u Rákosníčkova hřiště, Gabčíkova a vedle parkoviště u úřadu městyse. 

Kontejnery na biologický odpad
Kontejnery na ukládání trávy, listí a biologického odpadu byly z obce odstraněny.
Tabulka svozu bioodpadu na rok 2020​​​​​​​

Biologický odpad můžete ukládat pouze do bionádoby, o kterou si můžete osobně požádat v podatelně úřadu, kde si převezmete předávací protokol a známku. Nádobu vám potom vydají na sběrném dvoře v době jeho otevření. Na sběrném dvoře bude k dispozici jeden velkoobjemový kontejner na trávu, kde můžete případné přebytky také zlikvidovat.   

Dřevní hmotu ze zahrádek ukládejte na plochu v ul. Do Nehvizdek u čistírny odpadních vod. Na tuto plochu se nevyhazují dřevěné desky, skříně a ostatní nábytek, toto vše patří do kontejneru na směsný odpad, který je na sběrném dvoře. Starý nábytek, skříně apod. musí být rozebrány, jinak je na sběrném dvoře nepřijmou. mapka
Oděv, obuv a textil
Do kontejnerů vkládejte věci čisté a zabalené. Najdete je v ul. Družstevní, Do Nehvizdek a Bedřicha Mouchy (u ZŠ čp. 243) a v ul. Pražská u sběrného dvora. 

Nádoby na použitý jedlý olej a tuk
Po obci jsou rozmístěny sběrné nádoby o objemu 240 l na použitý jedlý olej a tuk (č. odpadu 200125). Odpad musí být v uzavíratelných plastových lahvích (PET), které vhodíte do sběrné nádoby, které najdete 
- ul. Bedřicha Mouchy u ZŠ
- ul. Na Vodoteči u Rákosníčkova hřiště
- ul. Do Nehvizdek u restaurace
- ul. Pražská u dětského hřiště Lentilky

Svoz tříděného odpadu od domů – barevné pytle
Vytříděný odpad, který občané shromažďují do barevných pytlů (žlutý – plast, modrý – papír, oranžový – tetra pack) sváží pravidelně v úterý a pátek TS Městyse Nehvizdy s. r. o.. Pytle můžete nechat před svým domem. Pytle na tetra pack dostanete na úřadě zdarma, ostatní tj. na plast a papír si můžete zakoupit za 6 Kč/ks.

Výměnu poškozených nádob na komunální odpad můžete uplatňovat u - AVE CZ na tel. č. 730 584 533 p. Jiří Kubát nebo můžete volat na telefon, který je uveden na známce za odpad, kterou máte na popelnici.