A picture

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

Odpady  

Rozmístění kontejnerůPoplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 3/2017) činí 600 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území obce na dobu delší 90 dnů), úleva z poplatku ve výši 100 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65ti a více let. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí 850 Kč za objekt na rok. Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. daného roku. Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově v pokladně (tj. na Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), nebo převodem na účet 5226201/0100. V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné. Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně.

Bližší informace na tel. 326 992 523 nebo 724 191 245.

          

Provozní doba sběrného dvora Nehvizdy
(umístěn za budovou úřadu městyse)

Středa      14,00 - 17,00 hodin
Sobota       9,30 - 11,30 hodin

Na sběrný dvůr od 1. 7. 2015 pouze s kartou - více zde + vzor karty na sběrný dvůr

Plasty, sklo a papír je možné uložit i do kontejnerů, které jsou rozmístěny v ul. Horoušanská, Pražská, Družstevní, Do Nehvizdek, Vyšehořovická, Do Nehvizdek, U Hřbitova, Lipová, Jasanová, Dubová, Gabčíkova, Bedřicha Mouchy, u dětského hřiště Lentilky. 

Kontejnery na biologický odpad
Trávu, listí a měkké části biologicky rozložitelného odpadu je možné ukládat do kontejnerů, které jsou umístěny v ul. Bedřicha Mouchy (1 ks v parku vedle ul. U Hřbitova) a v ul. Na Vodoteči (u Rákosníčkova hřiště) nebo můžete vysypat přímo na zpevněnou plochu v ul. Do Nehvizdek nad čistírnou odpadních vod. 

Dřevní hmotu ze zahrádek ukládejte na plochu v ul. Do Nehvizdek u čistírny odpadních vod.  

Oděv, obuv a textil
Do kontejnerů vkládejte věci čisté a zabalené. Najdete je v ul. Družstevní, Do Nehvizdek a Bedřicha Mouchy (u ZŠ čp. 243) a v ul. Pražská u sběrného dvora. 

Nádoby na použitý jedlý olej a tuk
Po obci jsou rozmístěny sběrné nádoby o objemu 240 l na použitý jedlý olej a tuk (č. odpadu 200125). Odpad musí být v uzavíratelných plastových lahvích (PET), které vhodíte do sběrné nádoby, které najdete 
- ul. Bedřicha Mouchy u ZŠ
- ul. Na Vodoteči u Rákosníčkova hřiště
- ul. Do Nehvizdek u restaurace
- ul. Pražská u dětského hřiště Lentilky

Svoz tříděného odpadu od domů – barevné pytle
Vytříděný odpad, který občané shromažďují do barevných pytlů (žlutý – plast, modrý – papír, oranžový – tetra pack) sváží pravidelně v úterý a pátek TS Městyse Nehvizdy s. r. o.. Pytle můžete nechat před svým domem a zakoupit si je můžete v podatelně městyse Nehvizdy.

Výměnu poškozených nádob na komunální odpad můžete uplatňovat u - AVE CZ na tel. č. 730 584 533 p. Jiří Kubát nebo můžete volat na telefon, který je uveden na známce za odpad, kterou máte na popelnici.