A picture

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

Odpady  

Mapka rozmístění kontejnerů v obci Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 2/2018) činí 750 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území obce na dobu delší 90 dnů), úleva z poplatku ve výši 150 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65ti a více let. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí 1 000 Kč za objekt na rok. Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. daného roku. Poplatky se platí správci poplatku, a to hotově v pokladně (tj. na Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255), v pokladně můžete od prosince platit i bezhotovostní kartou nebo převodem na účet 5226201/0100. V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu 1340 a vaše číslo popisné. Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně.

Bližší informace na tel. 326 992 523 nebo 724 191 245.

Kam co vyhodit? V této aplikaci najdete informace o třídění odpadů.

Provozní doba sběrného dvora Nehvizdy  mapka
(shromaždiště odpadu Městyse Nehvizdy je umístěno za budovou úřadu městyse)  
Od 1. dubna do 30. listopadu 2019 je provozní doba v sobotu rozšířena

Středa      14,00 - 17,00 hodin
Sobota       9,30 - 11,30 hodin a 13,30 - 16,00 hodin 

Na sběrný dvůr od 1. 7. 2015 pouze s kartou - více zde + vzor karty na sběrný dvůr

Plasty, sklo a papír je možné uložit i do kontejnerů, které jsou rozmístěny v ul. Horoušanská, Pražská, Družstevní, Do Nehvizdek, Vyšehořovická, Do Nehvizdek, U Hřbitova, Lipová, Jasanová, Dubová, Gabčíkova, Bedřicha Mouchy, u dětského hřiště Lentilky. 

Kontejnery na biologický odpad
Kontejnery na ukládání trávy, listí a biologického odpadu byly z obce odstraněny.
Biologický odpad můžete ukládat pouze do bionádoby, o kterou si můžete osobně požádat v podatelně úřadu, kde si převezmete předávací protokol a známku. Nádobu vám potom vydají na sběrném dvoře v době jeho otevření. Na sběrném dvoře bude k dispozici jeden velkoobjemový kontejner na trávu, kde můžete případné přebytky také zlikvidovat.   

Dřevní hmotu ze zahrádek ukládejte na plochu v ul. Do Nehvizdek u čistírny odpadních vod. Na tuto plochu se nevyhazují dřevěné desky, skříně a ostatní nábytek, toto vše patří do kontejneru na směsný odpad, který je na sběrném dvoře.
mapka

Oděv, obuv a textil
Do kontejnerů vkládejte věci čisté a zabalené. Najdete je v ul. Družstevní, Do Nehvizdek a Bedřicha Mouchy (u ZŠ čp. 243) a v ul. Pražská u sběrného dvora. 

Nádoby na použitý jedlý olej a tuk
Po obci jsou rozmístěny sběrné nádoby o objemu 240 l na použitý jedlý olej a tuk (č. odpadu 200125). Odpad musí být v uzavíratelných plastových lahvích (PET), které vhodíte do sběrné nádoby, které najdete 
- ul. Bedřicha Mouchy u ZŠ
- ul. Na Vodoteči u Rákosníčkova hřiště
- ul. Do Nehvizdek u restaurace
- ul. Pražská u dětského hřiště Lentilky

Svoz tříděného odpadu od domů – barevné pytle
Vytříděný odpad, který občané shromažďují do barevných pytlů (žlutý – plast, modrý – papír, oranžový – tetra pack) sváží pravidelně v úterý a pátek TS Městyse Nehvizdy s. r. o.. Pytle můžete nechat před svým domem. Pytle na tetra pack dostanete na úřadě zdarma, ostatní tj. na plast a papír si můžete zakoupit za 6 Kč/ks.

Výměnu poškozených nádob na komunální odpad můžete uplatňovat u - AVE CZ na tel. č. 730 584 533 p. Jiří Kubát nebo můžete volat na telefon, který je uveden na známce za odpad, kterou máte na popelnici.