Městys Nehvizdy

Adresa:

 ​Obec Nehvizdy
     Pražská 255
     250 81 Nehvizdy

Kontakt:

​ +420 724 191 245
​ mestys@nehvizdy.cz

​ Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
      St:
  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
      Čt:  8:00 - 12:00


Sběrný dvůr:
 Středa:  13:00 - 17:00  
      Sobota:   8:30 - 12:00 
 

 

Současnost


Poloha

Obec Nehvizdy leží v těsném sousedství hlavního města Prahy při staré silnici č. 611 z Prahy na Poděbrady. Od městské části Praha-Horní Počernice je vzdálena cca 8 km. Územím rovněž prochází dálnice D11 (silnice E67), v katastru obce vedená takřka paralelně podle staré silnice 611.

Nehvizdy letecký pohledObec leží v typické bezlesé rovině středního Polabí mimo jakékoliv vodní toky. V minulosti zde ale existovala drobná dočasná vodoteč, pramenící severně od kostela a odtékající k severovýchodu k Nehvizdkám, kde se připojovala k Čelákovickému potoku (levobřežní přítok Labe).

Obec se skládá ze dvou částí - tzv. Velkých a Malých Nehvizd (jak se obě vsi kdysi nazývaly) - dnešních Nehvizd a Nehvízdek. Obě části měly dohromady 4 294 obyvatel (tj. dle údajů ČSÚ počet obyvatel + cizinci s trvalým a přechodným pobytem k 1. 1. 2023). Obec je rovněž vyhledávaným místem podnikání desítek firem, které využívají ideální dostupnosti k Praze a vstřícnosti obce podporující rozvoj všech aktivit.


Základní údaje o území


Charakteristika

Nehvizdy jsou nestředisková obec trvalého charakteru, s funkcemi obytnou, zemědělskou a výrobní. Obec leží na bývalé hlavní výpadové silnici z Prahy ve směru Poděbrady, silnici II. třídy č. 611. Po vybudování dálnice D11 (silnice E67), v katastru obce vedené takřka paralelně podle staré silnice 611, poklesla dálková průjezdní doprava, což se příznivě projevilo na životním prostředí, ale nijak to neomezilo rozvoj bydlení i podnikání. Vliv na zdejší život má samozřejmě blízkost a ideální dostupnost Prahy (částečná dojížďka za prací, kulturou i nákupy).

ul. HoroušanskáObec leží v typické bezlesé rovině středního Polabí mimo jakékoliv vodní toky. V minulosti zde ale existovala drobná dočasná vodoteč, pramenící severně od kostela a odtékající k severovýchodu Nehvizdkám, kde se připojovala k Čelákovickému potoku (levobřežní přítok Labe).


Občanská vybavenost

                                                                                                                                                            Mateřská školaObec má vlastní budovu obecního úřadu s kancelářemi a zasedací síní, se službami v přízemí. V obci je 1. a 2.  stupeň základní školy, mateřská škola, školní jídelna, pošta, sokolovna, fotbalové hřiště, restaurace, obchod s potravinami, několik soukromých provozoven služeb. Obec má vlastní gravitační kanalizaci, ČOV, vodovodní síť. Obec je plynofikována a byla dokončena kabelizace síťových rozvodů a nových TS.

Obecní infrastruktura je v Nehvizdech dimenzována řádově na 3500 EO (ekvivalentrních obyvatel) včetně komerčních objektů.


ZŠ Nehvizdy čp. 243Životní prostředí

Krajina středočeské části Polabí patří k relativně intenzívně zemědělsky využívaným územím, s odpovídající mírou zpracovatelského průmyslu a v sousedních městech i rozvinutým středním a těžkým průmyslem (hutě, zpracování a obrábění kovů, strojní výroba). Samotná obec Nehvizdy má charakter zemědělské obce, s narůstajícími funkcemi výroby a služeb, s funkcí obytnou závislou na rozvoji předešlých funkcí.

Převažující plochy v katastru patří dosud polím velkých rozloh, s minimální plochou mezí, remízků a lesíků, menší plochy jsou tvořeny lukami a zahradami (sady). Bonita zemědělské půdy patří k nejvyšším na okresu Praha - východ. Ovzduší v obci patří k relativně málo znečištěným (blízkost dálnice, dobré provětrávání) z hlediska území našeho státu. V katastrálním území se nenacházejí přírodní chráněná území.Hřiště Za Valem

Místní rozvodí se nachází jižně od dálnice, obec se nachází v povodí Čelákovického potoka, který teče podél železnice severně od hranice katastru. Vodoteč je vysychající v suchých obdobích, zde se nepříznivě projevilo zrušení rybníka severně od kostela.

ul Do Nehvizdek

 
 
 
 
 
 

Dopravní řešení

Územím procházejí ve směru Z-V dvě hlavní komunikace: Dálnice D11 Praha - Poděbrady - (Hradec Králové) a bývalá silnice I/11 (nyní II/611), která prochází přímo obcí Nehvizdy. Ve směru S-J pak procházejí silnice II. a III. třídy Úvaly - Jirny - Brandýs nad Labem, Tuklaty-Nehvizdy, Nehvizdy - Toušeň a Vyšehořovice - Záluží - Čelákovice. Severní částí území prochází železniční trať č. 231 Praha - Lysá nad Labem, z níž jižním směrem odbočuje železniční vlečka do areálu Severočeských keramických závodů do Horoušan. V jihovýchodní části území je polní letiště pro zemědělská a sportovní letadla.

                                                                                                                            RNDr. A. Střecha

MĚSTYS NEHVIZDY

Adresa:
Pražská 255
250 81 Nehvizdy
Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 
4 294 k 1. 1. 2023
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 
326 992 523, 724 191 245
asistentka starosty:
606 706 343
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: bgxbr7u

Územní plán

Územně plánovací dokumentace

Anthropoid

Anthropoid