Městys Nehvizdy

Adresa:

Obec Nehvizdy
Pražská 255, 250 81 Nehvizdy

Kontakt:

+420 724 191 245

mestys@nehvizdy.cz

Po: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Út: 8.00-12.00, 13.00-16.00
St: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Čt: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Současnost

SOUČASNOST OBCE

Poloha
Obec Nehvizdy leží v těsném sousedství hlavního města Prahy při staré silnici č. 611 z Prahy na Poděbrady. Od městské části Praha-Horní Počernice je vzdálena cca 8 km. Územím rovněž prochází dálnice D11 (silnice E67), v katastru obce vedená takřka paralelně podle staré silnice 611.
Nehvizdy letecký pohled
Obec leží v typické bezlesé rovině středního Polabí mimo jakékoliv vodní toky. V minulosti zde ale existovala drobná dočasná vodoteč, pramenící severně od kostela a odtékající k severovýchodu k Nehvizdkám, kde se připojovala k Čelákovickému potoku (levobřežní přítok Labe).

Obec se skládá ze dvou částí - tzv. Velkých a Malých Nehvizd (jak se obě vsi kdysi nazývaly) - dnešních Nehvizd a Nehvízdek. Obě části měly dohromady 3 398 obyvatel (tj. dle údajů ČSÚ počet obyvatel + cizinci s trvalým a přechodným pobytem k 1. 1. 2019). Obec je rovněž vyhledávaným místem podnikání desítek firem, které využívají ideální dostupnosti k Praze a vstřícnosti obce podporující rozvoj všech aktivit. 

Základní údaje o území

  • Charakteristika

Nehvizdy jsou nestředisková obec trvalého charakteru, s funkcemi obytnou, zemědělskou a výrobní. Obec leží na bývalé hlavní výpadové silnici z Prahy ve směru Poděbrady, silnici II. třídy č. 611. Po vybudování dálnice D11 (silnice E67), v katastru obce vedené takřka paralelně podle staré silnice 611, poklesla dálková průjezdní doprava, což se příznivě projevilo na životním prostředí, ale nijak to neomezilo rozvoj bydlení i podnikání. Vliv na zdejší život má samozřejmě blízkost a ideální dostupnost Prahy (částečná dojížďka za prací, kulturou i nákupy).

ul. Horoušanská

Obec leží v typické bezlesé rovině středního Polabí mimo jakékoliv vodní toky. V minulosti zde ale existovala drobná dočasná vodoteč, pramenící severně od kostela a odtékající k severovýchodu Nehvizdkám, kde se připojovala k Čelákovickému potoku (levobřežní přítok Labe).
 

  • Občanská vybavenost

Obec má vlastní budovu obecního úřadu sMateřská škola kancelářemi a zasedací síní, se službami v přízemí. V obci je 1. a 2.  stupeň základní školy, mateřská škola, školní jídelna, pošta, sokolovna, fotbalové hřiště, restaurace, obchod s potravinami, několik soukromých provozoven služeb. Obec má vlastní gravitační kanalizaci, ČOV, vodovodní síť. Obec je plynofikována a byla dokončena kabelizace síťových rozvodů a nových TS.

Obecní infrastruktura je v Nehvizdech dimenzována řádově na 3500 EO (ekvivalentrních obyvatel) včetně komerčních objektů.
ZŠ Nehvizdy čp. 243

  • Životní prostředí

Krajina středočeské části Polabí patří k relativně intenzívně zemědělsky využívaným územím, s odpovídající mírou zpracovatelského průmyslu a v sousedních městech i rozvinutým středním a těžkým průmyslem (hutě, zpracování a obrábění kovů, strojní výroba). Samotná obec Nehvizdy má charakter zemědělské obce, s narůstajícími funkcemi výroby a služeb, s funkcí obytnou závislou na rozvoji předešlých funkcí.

Převažující plochy v katastru patří dosud polím velkých rozloh, s minimální plochou mezí, remízků a lesíků, menší plochy jsou tvořeny lukami a zahradami (sady). Bonita zemědělské půdy patří k nejvyšším na okresu Praha - východ. Ovzduší v obci patří k relativně málo znečištěným (blízkost dálnice, dobré provětrávání) z hlediska území našeho státu. V katastrálním území se nenacházejí přírodní chráněná území.Hřiště Za Valem

Místní rozvodí se nachází jižně od dálnice, obec se nachází v povodí Čelákovického potoka, který teče podél železnice severně od hranice katastru. Vodoteč je vysychající v suchých obdobích, zde se nepříznivě projevilo zrušení rybníka severně od kostela.
ul Do Nehvizdek

  • Dopravní řešení

Územím procházejí ve směru Z-V dvě hlavní komunikace: Dálnice D11 Praha - Poděbrady - (Hradec Králové) a bývalá silnice I/11 (nyní II/611), která prochází přímo obcí Nehvizdy. Ve směru S-J pak procházejí silnice II. a III. třídy Úvaly - Jirny - Brandýs nad Labem, Tuklaty-Nehvizdy, Nehvizdy - Toušeň a Vyšehořovice - Záluží - Čelákovice. Severní částí území prochází železniční trať č. 231 Praha - Lysá nad Labem, z níž jižním směrem odbočuje železniční vlečka do areálu Severočeských keramických závodů do Horoušan. V jihovýchodní části území je polní letiště pro zemědělská a sportovní letadla.

                                                                                                   RNDr. A. Střecha

MĚSTYS NEHVIZDY

 Pražská 255, 250 81 Nehvizdy 

Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 3 398 k 1. 1. 2019
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 
326 992 523, 724 191 245
E-mail: 
mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: bgxbr7u

Územní plán

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
1
23 24 25 26 27
1
28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Facebook

 

Facebook

HVĚZDY V NEHVIZDECH

 

Hvězdy v Nehvizdech