A picture

MĚSTYS NEHVIZDY

 Pražská 255, 250 81 Nehvizdy 

Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 3 398 k 1. 1. 2019
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 326 992 523, 724 191 245
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: 
bgxbr7u

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

INFO z úřadu

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa činí 250 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 450 Kč. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. daného roku. (Přiznání k místnímu poplatku za psa .... zde)

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (Obecně závazná vyhláška č. 2/2018)
činí 750 Kč za trvale hlášeného občana na rok (tj. občana ČR a cizince s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území obce na dobu delší než 90 dnů), úleva z poplatku ve výši 150 Kč se poskytuje osobám, které dosáhnou v příslušném kalendářním roce věku 65ti a více let. Vlastníci nemovitosti bez trvalého pobytu platí 1 000 Kč za objekt na rok.
Podle místní vyhlášky je poplatek splatný jednorázově bez vyměření do 31. 3. daného roku.

Jak uhradit poplatek
Poplatky se platí správci poplatku v pokladně (tj. na Úřadu městyse Nehvizdy, Pražská 255) hotově nebo bezhotovostní platbou, dále potom můžete platbu uhradit převodem na účet 5226201/0100. V případě, že budete platbu provádět převodem na účet, uveďte do variabilního symbolu

1340 a vaše číslo popisné při platbě za odpad

1341 a vaše číslo popisné při platbě za psa.

Po zaplacení poplatku si známku vyzvednete v podatelně. Bližší informace na tel. 326992523 nebo 724191245.


Miroslava Kvasničková 
kvasnickova@nehvizdy.cz


Stěhuji se 
Návod pro občana:
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

 

SCHVÁLENÉ PROVOZNÍ ŘÁDY VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ ZA VALEM
řád 1    řád 2    řád 3

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ hlaste zde: Josef Kolář , tel. 723256911, e-mail: jkolar@seznam.cz

Zprávy

Pamětní mince "Nehvizdy 500 let městysem"


ostatní | 14. 9. 2015 | Autor:

Sběrný dvůr


ostatní, náš tip | 1. 7. 2015 | Autor: