Městys Nehvizdy

Adresa:

 ​Obec Nehvizdy
     Pražská 255
     250 81 Nehvizdy

Kontakt:

​ +420 724 191 245
​ mestys@nehvizdy.cz

​ Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
      St:
  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
      Čt:  8:00 - 12:00


Sběrný dvůr:
 Středa:  13:00 - 17:00  
      Sobota:   8:30 - 12:00 
 

 

Současnost školy

Současnost školy


Základní škola a mateřská škola Nehvizdy je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, navazující na dlouholetou tradici nehvizdského obecního školství. Její stálý rozvoj a přizpůsobování se jednak demografickému vývoji, jednak potřebám dětí a žáků je možný jen díky úsilí obecní samosprávy, pedagogů a zaměstnanců, ale i díky všem, kterým rozvoj nehvizdského školství není lhostejný.
Škola dnes plní nejen svou vzdělávací funkci, ale je bez nadsázky centrem dění v obci a poskytuje své služby dětem, žákům, rodičům a seniorům, ale i svým absolventům a přátelům. Maximální otevřenost k veřejnosti, snaha o informovanost, přátelské prostředí, moderní vybavení učeben a prostor, efektivní výchovný a vyučovací proces jsou základními pilíři činnosti školy. Aktivity pořádané školou jsou ve značné míře otevřené i vůči veřejnosti v obci.
Současná organizace školy je naprosto odlišná od poměrně nedávné historie.
Mateřská škola se od školního roku 2012-2013 pyšní novou budovou, která slouží 160 dětem. Děti jsou zde rozděleny do sedmi tříd, dvě třídy v přízemí a pět v 1.NP. Jedna ze tříd je určena určena i dětem s hendikepy a umožňuje tak jejich plnou integraci do běžného dětského kolektivu. Nesmíme zapomenout na odloučené pracoviště – v budově sokolovny pracuje jedna třída mateřské školy o 20 dětech a Centrum péče o děti, plně hrazené městysem Nehvizdy, které je aktuálně nenaplněno a jeho prostory se využívají jako ložnice pro spodní třídu MŠ. O jeho dalším využití zejména z pohledu ekonomiky provozu se v současné době vede diskuze.
Základní škola v současné době disponuje kapacitou 130 žáků, kteří jsou rozděleni do šesti tříd, provozujeme dvě oddělení školní družiny s kapacitou 45 žáků, školní stravování je zabezpečeno v moderní školní jídelně s cílovou kapacitou 450 strávníků a zbrusu novou součástí školy je i dětské centrum Dráček, poskytující alternativní formy zájmového vzdělávání pro děti, rodiče a veřejnost včetně seniorů.
Moderní a efektivní výuka, odpovídající vybavení výpočetní a didaktickou technikou, provázanost předškolního a základního vzdělání, nápravy specifických poruch učení, logopedická péče v mateřské i základní škole, nabídka kroužků pro děti, žáky i veřejnost včetně seniorů, jazykové kurzy a široká nabídka mimoškolních akcí jsou atributy dnešního školství v městysi Nehvizdy. Výsledkem péče o naše děti a žáky jsou velmi dobré výsledky v projektech srovnávacích testů, v přijímacím řízení na víceletá gymnázia a v neposlední řadě i vynikající umístění ve výtvarných a řemeslných soutěžích.
Současný stav ale nepovažujeme za stav konečný a připravujeme se na další rozvoj základního školství a zájmového vzdělávání ve školní družině a v zájmových kroužcích.
Současný stav školství v městysi Nehvizdy je ukázkou úsilí o jeho neustálý rozvoj a skvělou vizitkou městysu a jeho samosprávy.

MĚSTYS NEHVIZDY

Adresa:
Pražská 255
250 81 Nehvizdy
Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 
4 294 k 1. 1. 2023
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 
326 992 523, 724 191 245
asistentka starosty:
606 706 343
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: bgxbr7u

Územní plán

Územně plánovací dokumentace

Anthropoid

Anthropoid

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Projekty obce

Projekty obce

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
1
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
1
30 1 2 3 4 5

Hvězdy v Nehvizdech

p