A picture

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

Obecní knihovna Nehvizdy
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 
bude knihovna otevřena pouze
do 18:00 hodin.

Prostory nové knihovny
Adresa:
Pražská 14, 250 81 Nehvizdy (přízemí)

Otevírací doba:

úterý   od 14,oo do 16,oo hod.              čtvrtek od 16,3o do 19,oo hod.

E-mail: knihovna.nehvizdy@seznam.cz

Knihovnice:
Klára Strnadová

Zřizovatelem knihovny v Nehvizdech je městys Nehvizdy. Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se. Podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je knihovna zaevidována MK ČR pod evidenčním číslem: 3023/2002.

Knižní fond se skládá z knih dle katalogizace – rozdělení je na literaturu pro dospělé, děti a mládež. Od ledna 2006 je naší pověřenou knihovnou – Knihovna města Mladá Boleslav http://www.kmmb.cz/.

Knihovna je příjemcem dotace Středočeského kraje. Z této dotace jsou financovány knihy, časopisy a veškeré služby, které vám poskytuje Knihovna města Mladá Boleslav.

Počet čtenářů se pohybuje do 50 osob, z toho děti do 15ti let průměrně 20.

Knižní fond obsahuje klasické romány českých a cizích spisovatelů, naučnou literaturu, cestopisy, encyklopedie, různé slovníky, knihy o zahradě apod. K nahlédnutí jsou i časopisy pro děti i dospělé.

Místní knihovna byla s platností od 14. 10. 2016 přemístěna do Základní školy, ul. Pražská č. 14.

Otevírací doba je od roku 2017 v úterý od 14,oo do 16,oo hodin a ve čtvrtek od 16,30 do 19,00 hodin.

Díky městysi Nehvizdy je knižní fond doplňován novými knihami.

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby, dle knihovního zákona. Přístup k veřejným informačním sítím – Internet – je zřízen na detašovaném pracovišti, a to na úřadě městyse Nehvizdy, ul. Pražská 255, každé pondělí a středu od 16 – 17 hodin. 

                                                                                         Klára Strnadová
                                                                           knihovnice obecní knihovny Nehvizdy

Ceník
Registrační poplatek
Dospělí   80 Kč
Děti, studenti, důchodci 50 Kč
   
Poplatky z prodlení
Kniha   5 Kč
Časopis   3 Kč
   
Náhrada dokumentu
Ztráta legitimace   5 Kč

 

 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ V KNIHOVNĚ - KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI

Klub seniorů

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Nové knihy

Nové knihy 2

Nové knihy

Nové knihy

Nové knihy

Nové knihy

Nové knihy

 

Knihovna