Městys Nehvizdy

Adresa:

 ​Obec Nehvizdy
     Pražská 255
     250 81 Nehvizdy

Kontakt:

​ +420 724 191 245
​ mestys@nehvizdy.cz

​ Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
      St:
  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Sběrný dvůr:
 Středa:  13:00 - 17:00  
      Sobota:   8:30 - 12:00 
 

 

VYJÁDŘENÍ K POKUTĚ ÚOHS - TS Městyse Nehvizdy s.r.o. a sdružení obcí Nehvizdy, Horoušany, Mochov a Vyšehořovice

VYJÁDŘENÍ K POKUTĚ ÚOHS 1

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Nehvizd, Horoušan, Vyšehořovic a Mochova uzavřel s TS Městyse Nehvizdy smlouvu na přístavbu základní školy.

Na přístavbu získal svazek dvacetimilionovou dotaci a celková cena za dílo podle rozpočtu je 44,77 milionu korun včetně daně. Jednotlivé obce se na částce podílely dle stanoveného klíče (informace najdete na webu DSO).

Výstavbou byly pověřeny nehvizdské technické služby (TS), aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě, s maximální úsporností a v krátkém časovém horizontu.

Městys Nehvizdy je 100% vlastníkem technických služeb, které mohou provádět dle vertikálního zadávání výběrová řízení a poptávková řízení dle charakteru dotačních titulů samostatně. V případě přístavby školy bylo uděláno poptávkové řízení na dodávky jednotlivých prací s důrazem na nejlevnější cenu, kvalitu a čas provedení.

Od prvopočátku byla na tuto akci podávána různá podání a stížnosti, které upozorňovaly na střety zájmů dvou firem zastupitelů, kteří se na výstavbě podíleli (přitom celkem se na výstavbě podílí na 30 různých firem z celé republiky).

Šetřením se zabýval kraj, ministerstvo vnitra, hospodářská kriminálka a úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Všechna šetření dopadla tak, že nebyly shledány žádné nedostatky. Jediné podání, kterým se zabýval úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), zjistil přestupek dle § 268, odstavec 1, písmena a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3023-technicke-sluzby-mestyse-nehvizdy-dostaly-za-deleni-zakazky-na-pristavbu-skoly-pokutu-1-200-000-kc.html.

ÚOHS konstatoval, že technické služby neprovedly výběrové řízení, ale pouze poptávková řízení. Za tento přestupek dal ÚOHS technickým službám pokutu 1,2 milionu korun. Tuto pokutu musí TS zaplatit do 60 dnů.

Na celou akci, která bude dokončena do 30. června 2021 tímto dopadl stín a je jasné, že zisk z této akce, s nímž technické služby počítaly na zbudování západního přivaděče vody a přípravu na stěhování TS mimo budovu úřadu, bude o tuto částku nižší.

Posuzování v oblasti zadávání zakázek vertikálním způsobem je velmi problematické. Případná soudní rozhodnutí nelze ani po konzultaci s právníky v dnešní době předjímat. Proto na doporučení právníků TS upustily od případného odvolání k soudu.

Dopad pokuty do výsledku hospodaření TS bude projednán radou městyse. A také kontrolním výborem. S výsledky vás seznámíme.

V příloze přikládáme vyjádření zástupců DSO a starostů svazkových obcí.

Josef Kolář, jednatel TS a místostarosta Nehvizd
Jiří Poběrežský, starosta@nehvizdy.cz

 

Vyjádření zástupců DSO a starostů svazkových obcí 

Obce Nehvizdy, Horoušany, Mochov a Vyšehořovice se potýkaly s nedostatkem kapacity školních zařízení ve spádových obcích, které jim vypověděly smlouvy se zajišťováním povinné školní docházky. Po dohodě zastupitelstev těchto obcí byl vytvořen Dobrovolný svazek obcí (DSO) se záměrem k vybudování přístavby základní školy v Nehvizdech, aby pro všechny zúčastněné obce byla dostatečná kapacita pro žáky. Zároveň se zastupitelstva obcí zavázala ke spolufinancování tohoto projektu a s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvu financí ČR.

V přístavbě školy jde o 10 kmenových tříd, 3 učebny, zázemí pro učitele a rozšíření prostoru kuchyně. V prvním návrhu rozpočtu vycházela tato přístavba na 61 mil. Kč bez DPH. Po jednání DSO bylo konstatováno, že tato cena je nad možnosti financování zúčastněných obcí při dotaci 20 mil. Kč od MF ČR. Zastupitelé zúčastněných obcí se začali zabývat dobrovolně bez nároku na finanční odměnu projednáváním různých slev jak prací, tak materiálu na tuto přístavbu, se záměrem co nejvíce snížit rozpočet této stavby. Dále došlo také k úpravě projektu, a to střešního pláště se záměrem zjednodušit, a tím i výrazně zlevnit tuto přístavbu. Po těchto opatřeních byl rozpočet stavby přepočítán a došlo ke zlevnění na 40 mil. Kč vč. DPH.

Dobrovolný svazek obcí začal řešit dodavatele stavby. Jelikož cena za stavbu byla velice nízká, byla uzavřena smlouva v režimu vertikální spolupráce dle § 11 ZZVZ na stavbu s TS Městyse Nehvizdy s. r. o., s tím, že bude svazek zároveň nápomocen koordinací výstavby a dojednáváním některých úprav v průběhu stavby a bude zajišťovat nutná měření (radonu, dozvuků, osvětlení, hlučnosti zdrojů atd.). Toto vše členové DSO a zastupitelé dělali bez nároků na odměny, protože chtěli co nejlevněji a co nejdříve vybudovat pro své malé občany kapacitní a komfortní školu, do které by děti rády chodily.

Už v roce 2020 v září byl v části školy spuštěn zkušební provoz a do čtyř tříd se zázemím nastoupilo celkem 100 dětí. Toto jsme považovali za velký úspěch, protože se podařilo tyto prostory vybudovat ve velmi krátké době a v neuvěřitelné kvalitě. Snažení všech zastupitelů zúčastněných obcí na tomto projektu vyžadovalo velké úsilí.

Zastupitelé obcí a představitelé DSO jsou velice zklamáni z rozhodnutí ÚOHS, protože celou dobu byli nápomocni vybudovat přístavbu školy pro 340 žáků, což na náklad výstavby na jednoho žáka činí 117 647 Kč – v porovnání s jinými stavbami školského zařízení je to ¼ ceny, za kterou se jinde staví.

V každém případě jsme rádi, že čtyři obce v našem mikroregionu budou mít krásnou školu pro naše děti, proto jsme to dělali, jen cítíme velkou pachuť, že namísto pochvaly za kvalitní, a přitom velmi úspornou stavbu, přišla pokuta.

Eva Petrová, v. r.
1. místopředsedkyně DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
a místostarostka obce Horoušany

Karel Stehlík, v. r. 
ředseda kontrolní komise DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
a starosta obce Vyšehořovice

František Bouček, v. r.
len Rady DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
a starosta obce Mochov

Jiří Poběrežský, v. r.
starosta městyse Nehvizdy

Vladimír Nekolný, v. r.
předseda DSO k zajištění přístavby školy v Nehvizdech

 

 

 

Datum vložení: 7. 5. 2021 11:25
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2021 11:51
Autor: Admin Webu

MĚSTYS NEHVIZDY

Pražská 255, 250 81 Nehvizdy

Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 
3 720 k 1. 1. 2021
Katastrální území: Nehvizdy

Telefon: 
326 992 523, 724 191 245
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: bgxbr7u

Územní plán

Anthropoid

Anthropoid

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

HVĚZDY V NEHVIZDECH

 

Hvězdy v Nehvizdech