A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Územní plán

Kde nás najdete?

Obsah

Zprávy

UPOZORNĚNÍ NA KONTROLU VENTILŮ U BOJLERŮ

VaK Zápy s.r.o. upozorňuje obyvatele, aby si zkontrolovali pojišťovací ventily u svých bojlerů, protože v důsledku stabilního tlaku vody, již v několika případech došlo k jejich protékání. celý text

ostatní | 7. 8. 2018 | Autor: admin webu

DOČASNÁ ZMĚNA NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH 304, 344, 353 a 655

Dočasná změna jízdních řádů autobusů je od 13. 8. 2018 do odvolání (cca 2 týdny) z důvodu uzavírky silnice II/101 v Jirnech (rekonstrukce vozovky).
Karel Bakeš
Ropid - Odbor příměstské dopravy
celý text

ostatní | 6. 8. 2018 | Autor: Admin Webu

Od 1. 7. 2018 nemá změna trvalého bydliště vliv na řidičský průkaz

Při změně trvalého bydliště platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě, který následně vydal nový řidičský průkaz. Tato povinnost je již od 1. 7. 2018 minulostí. Od července se budou vydávat doklady, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.
celý text

ostatní | 5. 8. 2018 | Autor: admin webu

AKTUÁLNĚ Z D11 - EXIT JIRNY UZAVŘEN DO 28. 10. 2018

D11 sjezd EXIT 8, výjezd z dálnice uzavřen od 31.07.2018 17:00 do 28.10.2018 23:59 z důvodu opravy vozovky na D11. Objízdná trasa Dálnice D11 (směr Hradec Králové) – MÚK Bříství (EXIT 18 vč. silnice II/272) – dálnice D11 (směr Praha). celý text

ostatní | 1. 8. 2018 | Autor: admin webu

OZNÁMENÍ O TERMÍNECH ODEČTŮ ELEKTŘINY ČEZ - 10. 8. - 19. 8. 2018

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že ve dnech od 10. 8. 2018 do 19. 8. 2018 budou pracovníci ČEZu provádět pravidelné odečty elektroměrů na odběrných místech v Nehvizdech a Nehvízdkách.
celý text

ostatní | 27. 7. 2018 | Autor:

PŘIHLÁŠKA K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NOVÉ INFORMACE PRO RODIČE K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městys Nehvizdy informuje rodiče/zákonné zástupce dítěte, že se rodiče na vítání občánků musí přihlásit, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků doručte osobně na podatelnu Úřadu městyse Nehvizdy, popř. zašlete na adresu Úřad městyse Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy. Bližší informace získáte na tel. číslech: +420 724 191 245 nebo +420 326 992 523.

Přihlášku je možné získat v tištěné podobě v podatelně ÚM nebo si ji můžete stáhnout z webových stránek Nehvizd (v sekci formuláře nebo fotogalerie – vítání občánků).

Na základě odevzdané přihlášky zašle následně ÚM rodičům dítěte pozvánku. Vítání je určeno pro děti starší 6 týdnů a s trvalým pobytem v Nehvizdech nebo Nehvízdkách.
Mirka Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz celý text

ostatní | 23. 7. 2018 | Autor:

LETNÍ VÍKENDOVÉ OMEZENÍ NA D11

V rámci rekonstrukce dálnice D11 začnou od 0,0 po 0,5 Km směrem na Hradec Králové víkendová dopravní omezení. Počínaje víkendem 21. – 22. 7. bude provoz v tomto úseku veden pouze jedním pruhem, a to vždy v sobotu od 15 do 22 hodin a v neděli od 6 do 22 hodin. Společnost Skanska provádí toto opatření z důvodu výstavby kanalizace souběžné s jízdním pásem a potrvá do konce srpna. Prosím dbejte na svoji bezpečnost a při jízdě v celém úseku stavby dodržujte stanovenou rychlost!
Lenka Maroušková
Specialista komunikace
Skanska a. s.
celý text

ostatní | 20. 7. 2018 | Autor: Admin Webu

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MĚSTYSU NEHVIZDY OD 1. 7. 2018 DO 31. 8. 2018 V DOBĚ OD 19 DO 22 HODIN.
Je zakázáno:
Zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénu a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům. Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
Městys Nehvizdy
celý text

ostatní | 1. 7. 2018 | Autor: Admin Webu

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSŮ

Od 10. 6. 2018 jsou změny v autobusové dopravě. Více najdete v odkazu. celý text

ostatní | 6. 6. 2018 | Autor: Admin Webu

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ PO 1. 7. 2018

V příloze naleznete aktuální informace Ministerstva vnitra o změnách po 1. 7. 2018. V níže uvedeném odkazu naleznete letáky (pod kapitolou Související dokumenty v dolní části stránky). celý text

ostatní, náš tip | 5. 6. 2018 | Autor:

STRAVOVÁNÍ PRO SENIORY A OSTATNÍ V DOBĚ PRÁZDNIN

Stravování o letních prázdninách pro seniory a ostatní bude zajišťovat kuchyně v MŠ a ZŠ takto:
MŠ od 2. 7. 2018 do 27. 7. 2018
ZŠ od 30. 7. 2018 do 17. 8. 2018
od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018
Nevaří se od 20. 8. 2018 do 24. 8. 2018.
Více najdete v přiloženém dokumentu. celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Admin Webu
Otevírací doba Pošty Partner

NOVÁ POŠTA PARTNER

Oznamujeme občanům, že pobočka České pošty, s.p. Nehvizdy, ul. Pražská 8 je zrušena. Od pondělí 4. 6. 2018 od 8 hodin je otevřena nová pošta Partner, a to v přízemí budovy úřadu městyse, Pražská 255, Nehvizdy, tel. 732 653 982 p. Martina Strýčková. celý text

ostatní | 29. 5. 2018 | Autor: Admin Webu

ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI

Městys Nehvizdy provádí v lokalitách bytové výstavby Canaba II a III úklid veřejných prostranství a zelených pasů před pozemky RD. Žádáme občany, kteří mají na uvedených pozemcích složený stavební materiál, stavební suť, kameny, nebo výkopky z drobných staveb, aby tyto pozemky vyklidili a umožnili tak pracovníkům Technických služeb srovnání a osetí těchto prostranství travou. Stavební odpad můžou občané odložit do valníku, který již byl přistaven v ulici Dubové a následně bude parkován v ulicích Javorové a Habrové. Svoz valníku je vždy vyznačen na letáku z boku. Do valníku vyhazujte pouze popsaný odpadu, ostatní likvidujte prostřednictvím sběrného dvora nebo kontejnerů. Po ukončení úklidu a osetí zelených pasů a veřejných ploch, budou tyto pozemky nabídnuty k další péči zájemcům o ozelenění a zkrášlení obce.
Upozorňujeme občany, že po dokončení úklidu v lokalitě již nebude možno odkládat odpad na veřejná prostranství. Jakýkoli takto umístěný odpad bude posuzován jako neoprávněný zábor veřejného prostranství a obecní policií bude řešen jako přestupek.
Městys Nehvizdy
celý text

ostatní | 25. 5. 2018 | Autor: Admin Webu

Geoportál GEPRO

V sekci informace, mapy, doprava naleznete odkaz na nový informační systém pro veřejnost. celý text

ostatní | 3. 4. 2018 | Autor: admin webu
Rekonstrukce D11

ZAČÍNÁ REKONSTRUKCE D11 V ÚSEKU KM 0,0 - 8,0 (EXIT JIRNY)

V rámci rekonstrukce proběhne kompletní výměna konstrukčních vrstev dopravní komunikace a napojení větví křižovatky na pražský okruh. Součástí oprav budou také čtyři mosty, pravá zárubní zeď, kanalizace a kompletních kabelová vedení. Nově budou postavena odpočívadla na třetím kilometru dálnice.
Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v pátek 30. 3. 2018 v 0,00 – 8,00 km v levém jízdním pásu (směr Praha) a v 0,00 – 1,3 km v pravém jízdním pásu směr Hradec Králové. Prosíme, počítejte s tím při Vašich cestách v průběhu Velikonočních svátků.
Po celou dobu rekonstrukce bude dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 pruzích a bude také sloužit jako objízdná trasa stavby „oprava komunikace Českobrodská“.
Dokončení stavebních prací pro investora ŘSD je - v důsledku velkého rozsahu rekonstrukce -plánováno na září 2019. Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme.

O průběhu výstavby budeme pravidelně informovat.
celý text

ostatní | 28. 3. 2018 | Autor: Admin Webu

ZUŠ Nehvizdy, p. o.

Více informací o Základní umělecké škole Nehvizdy najdete na stránkách ZUŠ.
https://www.zusnehvizdy.cz/
celý text

ostatní | 9. 3. 2018 | Autor: Admin Webu

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - MěÚ Brandýs nad Labem

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozice, které najdete v příloze. celý text

ostatní | 12. 1. 2018 | Autor: -mk-

Dotace z rozpočtu městyse Nehvizdy pro rok 2018 pro FO a PO

Žadatelé mohou doručit vyplněné žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Nehvizdy pro rok 2018. Žádost bude projednána a po jejím odsouhlasení sepsána veřejnoprávní smlouva. celý text

ostatní | 1. 1. 2018 | Autor: Miroslava Kvasničková
ANTHROPID - skvělá aplikace, připomenutí historie, dobrodružství 1

ANTHROPOID - skvělá aplikace, připomenutí historie, dobrodružství

Připomeňme si 75 let od hrdinské akce československých parašutistů a nezapomeňme - staňme se na chvíli parašutisty
Vážení přátelé, v letošním roce si připomínáme 75 let od hrdinské akce československých parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří odstranili zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Protože městys Nehvizdy sehrál při této akci svou významnou roli a protože si myslíme, že hrdinství Čechoslováků by nemělo upadnout v zapomnění, připravili jsme pro Vás velice zajímavou a velice realistickou aplikaci pro Vaše chytrá zařízení. Městysu Nehvizdy, firmě Geofun a naší škole se za vzájemné spolupráce podařilo uvést do života vpravdě ojedinělý projekt. Zcela zdarma si můžete aplikaci stáhnout a vydat se po stopách skupiny Anthropoid, jejíž cesta skončila hrdinskou smrtí parašutistů v kryptě cyrilometodějského chrámu v pražské Resslově ulici.
Mgr. Radek Vondráček, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělil ZÁŠTITU nad mobilní aplikací/geolokační hrou s účinností od 1. 6. 2017. celý text

ostatní | 25. 7. 2017 | Autor: -mk-

Nabídka práce v regionu

Najděte si práci v regionu v okruhu 40 km od Nehvizd. celý text

ostatní | 14. 3. 2017 | Autor:

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY NA BUS

Nové jízdní řády na autobus linky 398 od 4. 3. 2018. celý text

ostatní | 6. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

REZERVAČNÍ systém v nové TĚLOCVIČNÉ

Na tomto odkazu si můžete zarezervovat místo v tělocvičně.
Pronájem kurtu na ricochet a squash za 150 Kč/hod (100 Kč pro členy sokola a AFK) + 50 Kč za půjčení sady na hraní (2 rakety + míček).

Pronájem stolní tenis za 50 Kč/hod (20 Kč pro členy sokola a AFK) + 10 Kč za půjčení sady na hraní (2 pálky + míček).

Děti a mládež do 18 let věku zdarma. Děti budou moci využívat stolní tenis bez nutnosti využití rezervačního systému.
celý text

ostatní | 23. 2. 2017 | Autor: -mk-
Kronika Nehvizd od roku 1832 - 1962 1

Kronika Nehvizd od roku 1836 - 1962

Zde se můžete začíst do historii obce. Originál kroniky je uložen ve Státním okresním archivu Praha - východ v Přemyšlení (Zdiby). celý text

ostatní | 17. 11. 2016 | Autor: mk

Hospic knížete Václava Kladno - Dubí

Informace o organizaci a nabídka pracovních pozic. celý text

ostatní | 21. 10. 2016 | Autor:

TOP HELP - domácí zdravotní péče

Kontaktní pracoviště Brandýs nad Labem, Pražská 298, tel. č. 735 174 570. Více informací najdete v sekci "Organizace a služby" celý text

ostatní | 20. 9. 2016 | Autor:
obrázek

Centrální evidence ztrát a nálezů

Nová aplikace centrální evidence ztrát a nálezů. Naleznete v pravém menu pod názvem "Ztráty a nálezy". celý text

ostatní | 28. 7. 2016 | Autor:

Nabídky práce v okolí obce

Aktuální seznam volných pracovních míst v okruhu 40 km v okolí obce. celý text

ostatní | 30. 3. 2016 | Autor: Miroslava Kvasničková