Městys Nehvizdy

Adresa:

 ​Obec Nehvizdy
     Pražská 255
     250 81 Nehvizdy

Kontakt:

​ +420 724 191 245
​ mestys@nehvizdy.cz

​ Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
      St:
  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
      Čt:  8:00 - 12:00


Sběrný dvůr:
 Středa:  13:00 - 17:00  
      Sobota:   8:30 - 12:00 
 

 

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD A PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Ilustrační foto: Pixabay.com

V Nehvizdech bude 130 přihlášených dětí chodit do šesti prvních tříd. Jak říká ředitel nehvizdské základní a mateřské školy je pro rozvoj dítěte nesmírně důležité, aby v prvním a druhém ročníku bylo ve třídě do 25 dětí a paní učitelky se každému mohly věnovat.

"Počítáme s tím, že od třetího  ročníku budou pak děti pokračovat v pěti třídách, tuto
organizační změnu uplatníme od školního roku 2024-2025 i u současných prvňáčků, u nichž se počet tříd změní z pěti na čtyři," říká Luboš Rýdlo.

Přijaty byly všechny děti s trvalým bydlištěm v Nehvizdech a v obcích, které jsou součástí dobrovolného svazku, tedy především Vyšehořovic a Horoušan, Mochov má první stupeň základní školy vlastní.

Nehvizdy otevřou také jeden ročník přípravné třídy pro 19 dětí. Ty budou chodit nově do budovy staré školy, v níž nyní sídlí ZUŠ Nehvizdy a DC Dráček,  na obědy a do družiny pak přejdou do základní školy v ulici Bedřicha Mouchy. "Než postavíme další třídy ve škole, nemáme jiné řešení, ale je to řešení důstojné a byla by škoda přípravnou třídu neotevřít," vysvětlil ředitel.

Přípravná třída je zřízena v souladu s ustanoveními § 47  zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Primárně je zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Do mateřské školy v Nehvizdech byla přijata převážná většina dětí, které dovrší tři roky 31. 8. 2020. "Děti, které jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout do školky v Nehvizdech, mají garantované místo v mateřské škole v Zelenči. S rodiči o této možnosti komunikujeme," uvedla zástupkyně ředitele pro mateřskou školu Alice Dadáková. Pokud by rodiče potřebovali poradit, cokoliv vysvětlit, mohou se obrátit na Alici Dadákovou, e-maiem na  reditel@skolkanehvizdy.cz, telefonicky na +420 777 568 727. Zápisy do školky v Zelenči budou 18. května.

Městys Nehvizdy uzavřel se Zelenčem dohodu o spolupráci. "Jsem velmi rád, že nám obec Zeleneč nabídla tuto možnost. Oni mají nyní ve školce místo a pro nás to znamená, že všechny tříleté děti mají možnost chodit do školky," vysvětlil starosta Nehvizd Jiří Poběrežský.

DC Dráček otevře od září dvě dětské skupiny, přihlásilo se méně dětí než obvykle. Do dětských skupin bude chodit 24 dětí, nejmladší je narozené  5. 2. 2021. "Předpokládám, že do září přijmeme ještě další čtyři děti narozené od 17. 2. 2021 do 9. 9. 2021," uvedla vedoucí DC Dráček Jitka Záhrobská.

Do dětských skupin jsou v Nehvizdech přijímány dětí mladší tří let, ale starší dvou let. "Osm dětí budeme mít i letos tříletých, rodiče si skupiny zvolili, aby nemuseli děti vozit do Zelenče, protože mají v Nehvizdech většinou další děti a bylo by to pro ně komplikovanější," dodala Jitka Záhrobská.

Ve školce v Nehvizdech i ve školce v Zelenči platí rodiče 1 000 korun měsíčně a stravné. Městys bude přispívat na děti jak v nehvizdské tak v zelenečské mateřské škole.

V dětských skupinách 5 000 korun. Do jedné dětské skupiny chodí ale jen 12 dětí a starají se o ně dvě chůvy. Městys hradí veškeré provozní náklady.

Petra Horáková, skolska@nehvizdy.cz

Datum vložení: 15. 5. 2023 13:00
Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2023 9:17
Autor: Admin Webu

MĚSTYS NEHVIZDY

Adresa:
Pražská 255
250 81 Nehvizdy
Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 
4 294 k 1. 1. 2023
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 
326 992 523, 724 191 245
asistentka starosty:
606 706 343
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: bgxbr7u

Územní plán

Územně plánovací dokumentace

Anthropoid

Anthropoid