Městys Nehvizdy

Adresa:

 ​Obec Nehvizdy
     Pražská 255
     250 81 Nehvizdy

Kontakt:

​ +420 724 191 245
​ mestys@nehvizdy.cz

​ Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
      St:
  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
      Čt:  8:00 - 12:00


Sběrný dvůr:
 Středa:  13:00 - 17:00  
      Sobota:   8:30 - 12:00 
 

 

NEHVIZDSKÁ ŠKOLA POPRVÉ OTEVÍRÁ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

NEHVIZDSKÁ ŠKOLA POPRVÉ OTEVÍRÁ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

V příštím školním roce, tedy od září 2021, se může naše škola pochlubit novinkou, a to zřízením přípravné třídy základní školy. Rádi bychom Vám přiblížili, pro koho je naše přípravná třída určena a co v ní děti – budoucí školáky čeká .

v přípravné třídě je dítě vzděláváno dle rámcového, resp. školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Z toho také vychází vzdělávací obsah, ten je zaměřen zejména na přípravu pro vstup do základní školy.
Hlavní výhoda oproti vzdělávání v mateřské škole je především v nižším počtu žáků ve třídě a v tom, že se dítě již seznamuje s prostředím základní školy.
Nižší počet žáků umožňuje cíleně individuálně rozvíjet ty oblasti školní připravenosti, které konkrétní dítě potřebuje (řeč, matematickou představivost, zrakové rozlišování, krátkodobou paměť apod.).
Samozřejmostí jsou individuální konzultace s rodiči dle potřeby. Hlavním prostředkem k učení zůstává hra, prožitkové učení je upřednostňováno před výkladem a frontální výukou, didaktické pomůcky jsou upřednostňovány před pracovními listy.

Na co děti se můžou těšit:
Kroužek angličtiny v odpoledních hodinách
Kroužek tabletů hned po obědě
Logopedické hrátky každý den
Výukový program v přírodě minimálně 1x v měsíci
Polytechnická výchova (práce s opravdovým nářadím)
Příklad denního programu (může být ještě mírně upraven):
6.30 - 7.45 ranní družina, hry
7.45 - 8.00 příchod dětí do školy, zájmové činnosti
8.00 - 8.30 ranní kruh, činnosti na dané téma
8.30 - 9.00 hygiena, svačina
9.00 - 10.30 projektové učení, individuální nebo skupinové učení,
10.30 - 11.30 pobyt venku
11.30 - 12.15 hygiena, oběd
12.15- 12.30 hygiena
12.30- 13.00 odpočinkové a relaxační činnosti
13.00 - 15:00 družina, pobyt venku
15.00- 17.00 odpolední družina (vyzvedávání dětí) - zájmové činnosti dětí, hry

Díky velkému zájmu rodičů budeme ve školním roce 2021-2022 otevírat přípravné třídy. Přednostně byly přijímány děti s odkladem školní docházky, dále pak děti předškolní, u kterých poradna doporučila vzdělávání v přípravné třídě. Třídy jsou umístěny v klidné části školy v samostatné budově, děti budou mít přístup na zahrádku i během výuky.

Třídní schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat v červnu. Během třídní schůzky si rodiče budou moci prohlédnout prostory tříd, školy a školní jídelny a domluvit se s paními učitelkami o individuálních potřebách dětí.
Vzdělávání v přípravné třídě je bezúplatné, rodiče hradí pouze zájmové vzdělávání ve školní družině, pokud k docházce do školní družiny své dítě přihlásí.

Pro doplňující informace neváhejte kontaktovat Mgr. Alici Dadákovou, a to na telefonu +420 777 568 727, nebo e-mailu reditel@skolkanehvizdy.cz.
Máme poslední dvě volná místa.
Těšíme se!
Mgr. Alice Dadáková, reditel@skolkanehvizdy.cz
Dr. Luboš Rýdlo, reditel@skolanehvizdy.cz
Více informací najdete přímo na webu naší školky: https://www.msnehvizdy.cz/

Datum vložení: 20. 5. 2021 13:34
Datum poslední aktualizace: 20. 2. 2022 15:51
Autor: Admin Webu

MĚSTYS NEHVIZDY

Adresa:
Pražská 255
250 81 Nehvizdy
Číslo účtu: 5226201/0100
IČO: 00240524
ZUJ: 538540
Počet částí obce: 2
Katastrální výměra: 983 ha
Počet obyvatel: 
4 294 k 1. 1. 2023
Katastrální území: Nehvizdy
Telefon: 
326 992 523, 724 191 245
asistentka starosty:
606 706 343
E-mail: mestys@nehvizdy.cz
ID dat. schránky: bgxbr7u

Územní plán

Územně plánovací dokumentace

Anthropoid

Anthropoid